Groeihormoon Wat is het? De functie? Wat is de juiste waarde?

Als je kind echtergroeihormoondeficiëntie heeft, kan het zijn dat je kind ook nog moet blijven injecteren nadat de eindlengte is bereikt. Volwassenen hebben namelijk ook – een zeer kleine hoeveelheid – groeihormoon nodig voor de stofwisseling en sterke botten. Als je kind is volgroeid, wordt gekeken hoeveel groeihormoon het zelf produceert en of dat genoeg is voor wat je nodig hebt als volwassene. Wordt er te weinig of helemaal niets geproduceerd dan zal worden geadviseerd om met de injecties door te gaan.

 • Wij zorgen ervoor dat dit materiaal op de juiste manier wordt verwerkt.
 • Op hun schouders rust de verantwoordelijkheid om de juiste afweging te maken tussen de voordelen van een bepaalde behandeling en de mogelijke nadelen.
 • Bij het hervatten van de therapie is zorgvuldige controle nodig.
 • De behandeling met somatropine leidt niet bij iedereen tot dezelfde resultaten.

Neem gerust bijvoorbeeld een tablet of tijdschrift mee voor tijdens de test, als u dat prettig vindt. Het betrof patiënten met complicaties van openhartoperatie, buikoperatie, meervoudig trauma veroorzaakt door een ongeval of acute ademhalingsinsufficiëntie. Er zijn geen gegevens over de veiligheid van het continueren van groeihormoonsuppletie bij een gelijktijdige acute levensbedreigende aandoening. Bij meisjes met het Syndroom van Turner moet de puberteit meestal worden opgewekt door toediening van vrouwelijke hormonen. De kinderarts zal de behandeling met groeihormoon en later in combinatie met vrouwelijk hormoon (oestrogenen) afstemmen op de behoefte en ontwikkeling van het meisje. Met andere woorden, oudere patiënten hebben hetzelfde voordeel van de behandeling op bijvoorbeeld vetweefsel, botweefsel en cholesterol.

Clonidinetest: een onderzoek naar groeihormoon bij kinderen

Binnen 1-2 weken is de uitslag van de Arginine/GHRH-test bekend. Uw behandelend arts bespreekt met u deze uitslag tijdens uw controlebezoek op de polikliniek of tijdens een telefonische afspraak. U maakt hiervoor zelf een afspraak als dit 1 week na de test nog niet gebeurd is. U krijgt de afspraak voor de test via mijnRadboud of per post. Op de dag van de test meldt u zich op tijd bij de balie van de Dagbehandeling A3 (route 686).

 • De hoeveelheid groeihormoon die aan het bloed wordt afgegeven, kan van minuut tot minuut wisselen.
 • Dit hormoon werkt deels via IGF-I in op de groeischijven.
 • Groeihormoon wordt gemaakt in de hypofyse, een kleine klier onder aan de hersenen.
 • Daar stimuleert groeihormoon vervolgens de aanmaak van IGF-1, wat staat voor Insuline Groei Factor-1.
 • Groeihormoon heeft verschillende functies in ons lichaam.

De test wordt uitgevoerd door een van de laboratoriumartsen of een physician assistant (PA) van de laboratoriumgeneeskunde. Tijdens de clonidinetest wordt op gezette tijden bij uw kind bloed afgenomen nadat uw kind eerst een bepaalde stof (clonidine) via pilletjes heeft ingenomen. Het bloed wordt vervolgens op het laboratorium onderzocht. Uit de resultaten hiervan kan de laboratoriumarts of PA afleiden of uw kind voldoende groeihormoon aanmaakt.

Websites

Vervolgens gaan zij na of de voorgeschreven medicijnen samen gebruikt kunnen worden met uw andere medicatie. Als u dat wilt, kunnen wij ook andere medicatie leveren. Daarvoor hebben wij wel een recept van een (huis)arts nodig. In de onderzoekkamer krijgt uw kind een infuus in gebracht. Daarna vragen we uw kind om de Clonidine tablet(ten) met een klein beetje water in te nemen. Vervolgens nemen we op verschillende tijdstippen bloed af.

 • Dit synthetisch groeihormoon bestaat al sinds de jaren tachtig en is uitgebreid getest.
 • Soms krijgen kinderen enkele dagen vóór de test geslachtshormonen toegediend.
 • De botten worden langer onder invloed van hormonen en groeifactoren.
 • Elke avond dien je (of je dochter zichzelf als ze oud genoeg is) een injectie toe met de juiste dosering groeihormoon.
 • Controleer op tekenen van scoliose tijdens behandeling, omdat dit bij ieder snelgroeiend kind kan verergeren.

‍Seksualiteit is vaak ‘de olifant in de spreekkamer’; het probleem is overduidelijk aanwezig en je weet dat je het als zorgteam, ergens in het zorgpad, bespreekbaar zou moeten maken. Programma Roze Olifant ondersteunt het zorgteam (behandelaren, verpleegkundig specialisten en mammacare-verpleegkundigen) om intimiteit en seksualiteit bespreekbaar te maken. Nu borstkanker steeds beter te behandelen is, is de kwaliteit van leven vaker onderwerp in de spreekkamer.

Ik geef toestemming voor gebruik van mijn e-mailadres door Pfizer om op dit adres – voor mij- relevante, waardevolle en gebalanceerde informatie te verstrekken. Meer informatie over het gebruik van je gegevens vind je in onze Privacy verklaring. Zorgverleners https://laodl.com/nebido-ernstige-bijwerkingen-ontdekt-bij-gebruik/ zijn getraind om mensen van het roken af te helpen. Ze kunnen je adviseren over de meest geschikte methodes. Met de hulp van, bijvoorbeeld, je huisarts heb je tot 4 keer meer kans op een succesvolle stoppoging dan wanneer je het alleen probeert.

Met een insulinetolerantietest wordt door middel van bloedonderzoek gemeten of het lichaam voldoende groeihormoon en bijnierschorshormoon aanmaakt. Hier leest u meer over de test en de voorbereiding daarop. Het doel van de glucose tolerantietest is om te zien of uw hypofyse te veel groeihormoon maakt. Tijdens de test krijgt u een glucosedrank (suikerwater) te drinken. Glucose gaat naar de hypofyse en zorgt dat de hypofyseminder of helemaal geen groeihormoon meer maakt. Clonidine is een natuurlijk eiwit en moedigt de hypofyse, een klier in de hersenen, aan om groeihormoon af te geven.

Na een polikliniekbezoek kunt u met het voorgeschreven recept direct naar de Rijnstate Poli-apotheek om de medicatie op te halen. Voor de afspraak in het ziekenhuis verwelkomen wij u en uw kind graag in het behandelcentrum (gebouw W) en daarvoor kunt u het beste parkeren op P1 of P3. Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of uw kind verzekerd is voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar. Groeihormoon kan zijn functie alleen goed uitoefenen als er voldoende thyroxine in het lichaam aanwezig is. Thyroxine is een hormoon dat wordt afgescheiden door de schildklier.

Tussen de polikliniekbezoeken door kunt u ook nieuwe medicijnen aanvragen. U kunt dit (liefst een week van tevoren) aanvragen via onze website.Als u geen internet heeft, kunt u ons ook bellen om uw bestelling door te geven. U krijgt hiervoor een afspraak enkele weken na het onderzoek.

Transport door het lichaam

IGF-BP3 wordt net als IGF-I door groeihormoon gestimuleerd. Het gehalte aan IGF-I en IGF-BP3 in het bloed is dus sterk afhankelijk van de hoeveelheid groeihormoon in het bloed. Hieronder kunt u meer lezen over het verband tussen groeihormoon en IGF-I. Ruim zeventig procent van het IGF-I dat in het bloed zit, is aan dit eiwit gebonden. IGF-BP3 transporteert IGF-I door het bloed en zorgt ervoor dat IGF-I niet wordt afgebroken als het in het bloed zit.

HOW CAN WE HELP YOU?

Get an Immediate Business Quote